Montagekonsult Produktions Aktiebolag > Montering av takplåt

Montering av takplåt

Montering av plåthallar av Montage Consult Produktion AB. Vi monterar även takplåt separat, men oftast monterar vi hela stål eller plåthallar vilket då innefattar takplåt.


Montering kan även ske av endast fasad av olika slag och då monterar vi oftast även takplåt.

Som hjälpmedel när vi arbetar på tak har vi vårat skyddsräcke och skyddsnät som standard!

Läs mer om Montering av takplåt på företagets hemsida

Montagekonsult Produktions Aktiebolag
Hemsida: www.montageconsult.se

Montagekonsult Produktions Aktiebolag

Montage Consult Produktion AB monterar i första hand industrihallar i stål och plåt, takelement,väggelement, stålstommar, sandwichelement

Företagets affärsidé är att vara ett rent montageföretag och på så sätt inte uppfattas som
en konkurrent av olika leverantörer och kunder inom branschen.

Montage Consult monterar tillhandahållet material efter, från sina kunders levererade, ritningar och handlingar.
De ställer till förfogande sin personal samt all den personliga utrustning och verktyg som kan komma att behövas för varje enskilt objekt. Dom erbjuder också om så önskas kran och
ställning samt erforderliga skyddsanordningar.

Eftersom företaget inte är knutet till något speciellt system eller någon specifik halleverantör har deras montörer en bred kunskap beträffande marknadens utbud inom branschen.

Arbetar i Stockholm, Mälardalen med en radie upp till 50 mil + Norrland (rikstäckande)