Hilmeko AB > Montering av taksäkerhetsutrustning

Montering av taksäkerhetsutrustning

Hilmeko AB utför montering av taksäkerhetsutrustning i Strängnäs, Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Stockholm och Mälardalen.

Högsta taksäkerhet är alltid ett ledord för Hilmekos höghöjdsteam. Företaget monterar Lindabs taksäkerhetssystem som är certifierat enligt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

Läs mer om Montering av taksäkerhetsutrustning på företagets hemsida

Hilmeko AB
Hemsida: www.hilmeko.se

Hilmeko AB

Hilmeko AB har arbetat med träd och arboristtjänster för offentlig sektor, näringsliv och privata kunder sedan starten 2009. Vår hänsyn till människa, natur och ekologi är lika självklar som säkerheten i vårt arbete och känslan av genuinitet är genomgående viktig för oss. Hilmeko AB är ett familjeföretag som erbjuder tjänster inom trädvård och avancerad trädfällning i Södermanland

Nyplantering av träd
Fruktträdbeskärning
Sektionsfällning/trädfällning
Hyggesfri avverkning
Mark/skogsvård
Skogsgallring
Ide´och planbeskrivning

Vi samarbetar med ett flertalet professioner för att möjliggöra de uppgifter vi ställs inför och ser gärna att våra kunders specifika krav på kvalitet och utförande blir så verklighetsbaserad som möjligt. Vi vill att synen på träd och trädens roll i ekosystemet bör uppgraderas och tipsar gärna om att man kan kompensera vid bortagning av träd genom att stödja organisationer som planterar träd och bevarar viktiga trädbiotoper, vi gör det!