MPR Lifts AB > MPR-Freelift

MPR-Freelift

MPR-Freelift är en trapplift från MPR Lifts AB. Du manövrerar enkelt med styrspaken. Välj om Du vill ha styranordningen på vänster eller höger armstöd.


MPR Lifts AB tillverkar bla rullstolshissar, rullstolsliftar, trappliftar, stolliftar, handikappsliftar mm.

MPR Lifts AB är ett ledande och rikstäckande liftföretag med syfte att anpassa det Svenska samhället för funktionshindrade, i privat och offentlig miljö.

Läs mer om MPR-Freelift på företagets hemsida

MPR Lifts AB
Hemsida: www.mprlift.nu

MPR Lifts AB

MPR Lifts AB är tillverkare av rullstolshissar, rullstolsliftar, trappliftar, stolliftar, handikappsliftar mm.

MPR Lifts AB är ett ledande och rikstäckande liftföretag med syfte att anpassa det Svenska samhället för funktionshindrade, i privat och offentlig miljö. Vi har ett komplett sortiment av liftar som passar i alla miljöer, inomhus såväl som utomhus, vertikala liftar såväl som trappliftar.