OBM Norden AB > MUD 360 S avfuktare

MUD 360 S avfuktare

MUD 360 S avfuktare är en Byggavfuktare speciellt framtagen för avfuktning av vattenskador och att avfukta fuktskadade byggnadsmaterial.


Denna patenterade avfuktare har en speciell funktion där avfuktnings- resp. värmeavgivningskapaciteten kan ställas in efter behov.

Avfuktningsspecialisten känner till att värme oftast är viktigare än torr luft vid avfuktningsuppdrag när fuktskadade material såsom betong, tegel, lättbetong och trä skall torkas ut. En konventionell sorptionsavfuktare är egentligen utformad för att avfukta luft och inte material.

Avfuktaren MUD 360 S kan i många skadefall förkorta uttorkningstiden gentemot en konventionell sorptionsavfuktare med upp till 30 % beroende på vilket material som avfuktas.

Avfuktaren har uttag för hygrostatstyrning och kan även enkelt med vippströmbrytare i fronten ändras från manuellt läge till automatikdrift. Funktionen kan också enkelt via strömbrytare ändras beroende på om maskinen skall stanna helt när önskat fuktighet uppnåtts eller om fläkten skall gå i s.k. ventilationsläge (kontinuerlig drift).

Företaget OBM Norden AB är ett dotterbolag till OBM Fuktteknik AB som startades år 2001. OBM Fuktteknik AB är även navet i OBM gruppens rikstäckande samarbetsorganisation.

I februari 2004 köpte OBM Fuktteknik OBM Norden som då blev ett helägt dotterbolag. Företaget hade bl.a. lång erfarenhet av försäljning av bygghjälpmedel och uthyrning av temporär byggvärme. OBM Nordens byggvärmeuthyrning kompletterade på ett mycket bra sätt OBM Fukttekniks befintliga avfuktningsverksamhet.

Läs mer om MUD 360 S avfuktare på företagets hemsida

OBM Norden AB
Hemsida: www.obm.se

OBM Norden AB

OBM Norden AB säljer byggtillbehör och bygghjälpmedel som byggbelysning, avfuktare, uthyrning samt försäljning av byggvärme, luftavfuktare med mera.

Företaget OBM Norden AB är ett dotterbolag till OBM Fuktteknik AB som startades år 2001. OBM Fuktteknik AB är även navet i OBM gruppens rikstäckande samarbetsorganisation.

I februari 2004 köpte OBM Fuktteknik OBM Norden som då blev ett helägt dotterbolag. Företaget hade bl.a. lång erfarenhet av försäljning av bygghjälpmedel och uthyrning av temporär byggvärme. OBM Nordens byggvärmeuthyrning kompletterade på ett mycket bra sätt OBM Fukttekniks befintliga avfuktningsverksamhet. Företagen kan därmed erhålla mycket positiva synergier vad det gäller spetskunskap, personalresurser och tillgång till en oerhört konkurrenskraftig maskinpark.