Svensk Sjöentreprenad AB > Muddring

Muddring

Svensk Sjöentreprenad utför muddring. Muddring innebär schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet.

Muddring kan utföras genom att spränga, gräva eller suga upp material exempelvis i syfte att fördjupa en farled eller hamn. Muddring kan också utföras av andra skäl exempelvis för utvinning av sand och grus. Vi utför olika typer av muddringsarbeten med specialinriktning på svårare typer av muddring på grunda vatten och/eller i förorenade massor. Inom detta område utför vi även stödbanksfyllningar och erosionsskydd med sten, gabioner eller betongmadrasser.

Läs mer om Muddring på företagets hemsida

Svensk Sjöentreprenad AB
Hemsida: www.sse-ab.se

Svensk Sjöentreprenad AB

Svensk Sjöentreprenad AB är ett komplett företag inom dykentreprenad, fartygsdykeri, grundläggningar, kabelspolningar mm.

Vi är ett företag som via bred erfarenhet och unika resurser har möjlighet att erbjuda Er rationella och kostnadseffektiva helhetslösningar i samband med Era undervattens- och sjöbaserade projekt. Vår strävan är alltid att uppfylla Era krav och förväntningar i våra utföranden samt att Ni alltid ska få en slutprodukt med rätt kvalitet.

Vi tror att vårt kunnande och vår flexibilitet i förening med en positivanda hjälper oss att säkerställa de krav Ni kan komma att ställa på oss.