Combimix AB > Murbruk

Murbruk

Combimix AB är leverantör av murbruk för tunnfogsmurning, glasblocksmurning, enklare murningsarbeten och putsningsarbeten med mera.

Combimix är ett ungt företag, men vår samlade kunskap kring murbruk är betydligt äldre. Vi har tillverkat murbruk sedan starten 2001 och idag har vi ett brett sortiment för olika ändamål, t ex armerad murning, murning där hög hållfasthet krävs, tunnfogsmurning, glasblocksmurning och enklare murnings- och putsningsarbeten.

Murbruken delas in i olika murbruksklasser beroende på styrka. Bruk i klassen M10 starkare än ett bruk i klassen M2,5.

Läs mer om Murbruk på företagets hemsida

Combimix AB
Hemsida: www.combimix.se

Combimix AB

Combimix är tillverkare av cementbaserade produkter som avjämningsmassa, flytspackel, putssystem, bindemedel, torrbruk, våtbruk och fasadfärg.

Bland företagets produktsortiment finns produkter för golvavjämning, moderna fasadsystem, traditionella putsbruk, murning, gjutning, betongrenovering, restaureringsbruk för kulturbyggnader. Företaget är lokaliserat i Bålsta, utanför Stockholm. I Bålsta finns också en av företagets två fabriker. Den andra fabriken ligger i Backamo norr om Göteborg. Combimix har även viss tillverkning i Danmark.