Lööfs Gasol AB > Myggfångare

Myggfångare

Lööfs Gasol i Karlstad är leverantör av myggfångare. Gasolen brinner och alstrar koldioxid. Därmed blir det ett perfekt lockbete för myggor.


Gasolen brinner och alstrar koldioxid. Insekter hittar sina byten med hjälp av koldioxid eftersom alla levande kroppar, människor som djur, alstrar koldioxid. Därmed blir det ett perfekt lockbete. Väl inne i myggfångaren sugs insekterna in i en fläkt och dör. Därmed en mygg- och knottfri sommar! Utvecklad av militären från början för att stävja insektsplågan.

Läs mer om Myggfångare på företagets hemsida

Lööfs Gasol AB
Hemsida: www.loofsgasol.se

Lööfs Gasol AB

Lööfs Gasol AB i Karlstad har allt inom gasol och svets. Försäljning av restaurangutrustning och storköksutrustning. Distribution och försäljning av gasol, gasolprodukter och svetsgas. Uthyrning av byggvärme. Försäljning av smörjmedel, dekorationseldar, myggfångare,

Blåslampor, Brasinsatser, Brännare, Byggvärme, Gas, Gasbrasor, Gasolflaskor, Gasolinstallationer, Gasolleveranser, Gasolpaket, Gasolutbildning, Gasoluthyrning, Rörinstallationer, Smörjmedel,