Svenska Termoträ AB > Naturisolering med Termoträ på Tunabergs Boendegemenskap

Naturisolering med Termoträ på Tunabergs Boendegemenskap

Naturisolering, träfiberisolering.Termoträ som tilläggsisolering ovanpå befintlig isolering, som i nybyggnation.


Byggnaden har betongstomme med utfackningsväggar i trä med Termoträ träfiberisolering - utan plastfolie - för att låta fukten röra sig in och ut genom väggarna, vilket anses ge ett bättre inomhusklimat.

Taket är isolerat med Termoträ liksom ytterväggarna i gavlarna som också är betonggjutna.

Naturmaterial har valts genomgående i hela huset; trägolv i de flesta rum, klinker i våtutrymmen och linoleum på övriga golv. Väggarna är klädda med cellulosaväv som är målad med kasseinfärg och laserade med bivaxlasyr. Alla fönster är treglas i träbågar. Ytterväggarna är målade med grå slamfärg, som är en blandning av mjöl, vatten, järnvitriol och pigment. Alla utvändiga snickeridetaljer är målade med linoljebaserad färg, blågrön runt fönstren och röd på övriga detaljer. Utvändiga puts och de invändiga betongtaken är målade med silikatfärg. Under byggprocessen var det viktigt att hålla huset så torrt som möjligt för att undvika att fukt byggdes in i huset. Betongen torkades under sommaren och blev mycket torrare än de krav som ställs på platsgjuten betong. Isoleringen blåstes in i väggarna från insidan. Avsaknad av rördragning i ytterväggarna gjorde att man har maximalt U-värde. Frånvaro av eldragning i ytterväggar gjorde att det är ingen sluten elring omkring lägenheterna.


Svenska Termoträ är idag ett stort litet företag. I 20 år har vi tillverkat, sålt och installerat vår träfiberisolering. Vårt företag har gått från att vara en liten svensk miljövänlig uppstickare till att bli ett verkligt kvalitetsalternativ till den massproducerande mineralullsindustrin.

Termoträ träfiberisolering med dess unika isoleringsegenskaper är idag ett etablerat begrepp bland stora delar av Sveriges byggindustri.

Termoträ passar lika bra som tilläggsisolering ovanpå befintlig isolering, som i nybyggnation.

Läs mer om Naturisolering med Termoträ på Tunabergs Boendegemenskap på företagets hemsida

Svenska Termoträ AB
Hemsida: www.termotra.se

Svenska Termoträ AB

Svenska Termoträ AB är tillverkare av miljövänlig träfiberisolering. Tilläggsisolering med träfiber kan användas vid isolering såväl vid nybyggnation och/eller ovanpå befintlig isolering. REI120. Lika bra som stenull vid brand. Godkännande för passivhusväggar= 40 cm isoleringstjocklek. Sättningssäkert även vid transport av prefabelement