Troax Nordic AB > Nätväggar för lagerinredning

Nätväggar för lagerinredning

Troax Nordic AB är leverantör av nätväggar för lagerinredning och kan tillgodose alla krav gällande lagring och säkerhet.


Nätpaneler för ett brett spektra av applikationer såsom Förvaringsburar, lagerindelning, och rasskydd för pallställ.

Vi är en föredragen leverantör till alla typer av industrier – från traditionell tillverkningsindustri, som kräver stor volym och stort flöde genom fabriken, till höglageranläggningar. Vi kan tillgodose alla era krav och erbjuda kompletta lösningar.

Läs mer om Nätväggar för lagerinredning på företagets hemsida

Troax Nordic AB
Hemsida: www.troax.com

Troax Nordic AB

Troax är Europas ledande leverantör av inomhusskydd, förrådsväggar, nätväggar, egendomsskydd, lägenhetsförråd, garageburar, industriväggar mm. Våra lätta men extremt hållbara nätsektioner kan skräddarsys för att passa alla utrymmen.

Efterfrågan på respektive marknad tillgodoses genom lokalt placerade lager som i sin tur stöttas av dagliga leveranser från världens största lager av nätsektioner som finns hos Troax i småländska Hillerstorp