Golvbolaget Stockholm AB > Nätverksgolv

Nätverksgolv

Ett nyckelfärdigt lågbyggt installationsgolv, från 70 mm färdig golvhöjd, som innehåller el-matning och data / tele-nätverk.

Idealiskt för ombyggnader av lokaler med begränsad våningshöjd och installationstid. El-matning och data / tele - nätverk är anpassade till lågbyggda installationsgolv, och består av standardkomponenter från olika leverantörer i Europa."


Systemet som är anpassat till installationsgolv, är uppbyggt av standardkomponenter som finns tillgängliga på den svenska marknaden.

Uppbyggnaden görs av färdigkontakterad kabel som ansluts till uttagsboxar. Boxarna placeras under installationsgolvet, och kan betjäna en eller flera arbetsplatser.

El-matningen är enfas eller trefas beroende på önskad kapacitet, kan ha både oprioriterad och prioriterad kraft (datakraft från UPS) i samma uttagsboxar.

Datanätverket kan vara antingen fiber eller koppar, och kopplingsdon finns för alla förekommande typer/prestanda.

Boxar och el-kablage är fabrikstillverkat vilket både är kostnadseffektivt och garanterar kvalitet och säkerhet. Eftersom allt är färdigkontakterad krävs ingen behörighet för installation och ändringar, vilket gör att brukaren själv kan möblerar om sitt system (detta gäller inte vissa datanätverk, som kräver certifiering)

Uttagsboxarna är endast 31 mm höga, viket gör att systemet kan integreras i golv så låga som 70 mm färdig golvhöjd.

Anslutningen från uttagsboxarna till arbetsplatsen kan göras med något av alla de standard-don som finns på marknaden; kabelluckor, stosar eller via bordsben,

Samtliga våra installationsgolv har en skärmande effekt på elektromagnetisk strålning från underliggande kablar, så att gällande gränsvärde ej överskrids vid normalt kontorsapplikation.

Läs mer om Nätverksgolv på företagets hemsida

Golvbolaget Stockholm AB
Hemsida: www.golvbolaget.se

Golvbolaget Stockholm AB

Golvbolaget har mycket lång erfarenhet inom installationsgolvbranschen, en erfarenhet vi delar med våra samarbetspartner, väletablerade tillverkare såsom t.e.x Lindner (Goldbach) från Tyskland, Marazzi från Italien och Liebert Hiross (Flexible Space System - Klimatgolv). Dessutom får du hos oss en helhetslösning, vi levererar samt installera ditt nya systemgolv.