AB Gustaf Kähr > Nordic Naturals Collection

Nordic Naturals Collection

Nordic Naturals Collection: Det nordiska ljuset, golv i träslagen ask, bok och björk. Lugn och i harmoni med ljus nordisk inredning.

Läs mer om Nordic Naturals Collection på företagets hemsida

AB Gustaf Kähr
Hemsida: http://www.kahrs.com

AB Gustaf Kähr

Naturen skapar, vi väljer ut och designar.

Naturen är en fantastisk skapare av mångfald. Olika trämaterial har olika färg, karaktär och mönster beroende på var i trädet det sågas. För att utnyttja det har vi utvecklat ett unikt system att granska och sortera det sågade trämaterialet efter karaktär och utseende. Det gör att Kährs kan tillverka och erbjuda trägolv med olika utseenden, uttryck och stil.