Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB > Nynäshamns Kommun

Nynäshamns Kommun

Omläggning av ca 2000 kvm tak på reningsverket med takboard och nytt tätskikt med BUR-systemet.

Läs mer om Nynäshamns Kommun på företagets hemsida

Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB
Hemsida: nynastak.se

Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB

Nynäs Tak AB är en takfirma som bla arbetar med takarbeten entreprenad, takläggning, takomläggning, fogfria tak, tätskikt, bur-Systemet, mm i Stockholm.

Nynäs tak startade sin verksamhet redan 1982. På den tiden arbetade vi enbart med om- och nytäckning av tak med BUR-systemet. Idag finns vi med egna företag från Skellefteå i norr till Stockholm i söder. Inriktningen har utvecklats till att omfatta alla typer av tak samt en betydande serviceverksamhet.

Vi räknas som ett av de större takentreprenadföretagen i Sverige och en stor del av våra kunder finns bland kommunala och kooperativa bolag samt stora privata fastighetsägare. Vår specialitet: Fogfria tak. Verksamma över stora delar av landet.