Titania > Nyproduktion

Nyproduktion

Titania genomför nyproduktion av fastigheter både i egen regi och på entreprenad åt externa fastighetsägare, och kan erbjuda intressanta samarbetsformer för både mindre och större projekt.

Vi har även intressanta koncept för privatpersoner, företag och kommuner som skall upplåta/sälja mark för nyproduktion.

Läs mer om Nyproduktion på företagets hemsida

Titania
Hemsida: www.titania.se

Titania

Titania är ett byggföretag som utför nyproduktion av fastigheter, bostadsområden, kontorsområden och liknande. Vi utför även ombyggnation av (outnyttjade delar av) fastigheter. Om du äger eller förvaltar mark som ska bebyggas eller fastigheter som ska byggas om så är du mycket välkommen att kontakta oss.