NCC AB > Offentliga byggnader

Offentliga byggnader

På vår meritlista finns bland annat skolor, sjukhus, sportarenor och museer och andra typer av kulturbyggnader.

Ett samhälle står sig slätt utan samhällsbyggare. Vi på NCC kan med stolthet konstatera att vi är med och bidrar till stora delar av det offentliga rummet – allt från vårdinrättningar, skolor och universitet.

Läs mer om Offentliga byggnader på företagets hemsida

NCC AB
Hemsida: www.ncc.se

NCC AB

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Vi är verksamma inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation.