Veksö AB > Offentliga Möbler

Offentliga Möbler

Centa Component AB är tillverkare av bla möbler för offentlig miljö.


Centa Component AB är tillverkare och leverantör av produkter för offentlig miljö som tex. bullerskärmar, cykelparkering, räcken, väderskydd etc. med aluminium, stål och rostfritt material som utgångspunkt.

Läs mer om Offentliga Möbler på företagets hemsida

Veksö AB
Hemsida: www.vekso.se

Veksö AB

Veksö AB är tillverkare och leverantör av produkter för offentlig miljö som tex. cykelparkering, väderskydd etc. med aluminium, stål och rostfritt material som utgångspunkt.

Vi är lyhörda för vad du som kund önskar.

Bullerskydd, bullerskärmar, busshållsplatser, busskurer, cykelparkering, cykelskydd, cykelställ, cykeltak, gaturum, kurer, läskydd, perrongtak, rastplatser, räcken, rökhus, rökkurer, skärmtak, stationsmiljöer, utemiljö, väderskydd.