Byggbasen Sverige AB > Offerttjänst

Offerttjänst

Upptäck hur du kan effektivisera dina upphandlingar genom att få in offerter snabbt

Upptäck hur du kan effektivisera dina upphandlingar genom att få in offerter snabbt från Skandinaviens mest omfattande leverantörsportal.

Tjänsten är kostnadsfri och;
- skapar ökad administrativ effektivitet
- skapar underlag för upphandlingar
- identifierar snabbt nya och existerande leverantörer
- stävjar svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet
- stödjer valideringar för att t.ex. identifiera oseriösa aktörer

Läs mer om Offerttjänst på företagets hemsida

Byggbasen Sverige AB
Hemsida: www.byggbasen.com

Byggbasen Sverige AB

Byggbasen Sverige AB är ansvarig utgivare för söktjänsten www.byggbasen.com samt www.leverantorsportalen.se med dokumenthantering.

Vi har sedan 2001 levererat webbaserade lösningar för att underlätta samarbeten mellan inköpare och leverantörer inom byggsektorn.