Bentech Ingenjörs AB > Oisolerade glastak och skjuttak

Oisolerade glastak och skjuttak

Bentech Ingenjörs AB är tillverkare av öppningsbara glastak och skjuttak med känsla av ljus och rymd.

Nu Bentech Ingenjörs öppningsbara glastak kan du stänga ute alla naturens hårda element – regn, hagel,snö och nordanvindar, men du känner för det släppa in solsken, värme, frisk luft och fågelsång. Bentech Ingenjörs skjuttak är självbärande och klarar spännvidder på upp till 3,8 meter utan tillägg av speciellt bärverk.

Takkonstruktionen medger maximalt 4 element/takfack varav minst 3 är skjutbara. Luftkuddar garanterar tätheten i ner till 2 graders taklutning.

Den oisolerade takkonstruktionen är estetiskt tilltalande och extremt funktionssäker.. Exempel på användningsområden är uteserveringar, restauranger, överglasade gågator, äldreboenden, pooler, gårdsöverbyggnader, atriumgårdar, takterrasser och uterum. Dessa tak kan öppnas manuellt med stång alternativt med vinsch eller motor. Vid motoröppning kan även fjärrkontroll och regnsensor levereras som extrautrustning.

Tillverkad i Sverige och patenterad i många länder.

Läs mer om Oisolerade glastak och skjuttak på företagets hemsida

Bentech Ingenjörs AB
Hemsida: www.glastak.eu

Bentech Ingenjörs AB

Bentech Ingenjörs AB är en tillverkare av glastak, öppningsbara glastak, skjuttak, balkonginglasningar, glasväggar, uterumstak mm.

Bentech Ingenjörs AB har specialiserat sig på lösningar inom fyra breda produktgrupper och säljer även patent och patentlicenser. Våra viktigaste produktgrupper är: Öppningsbara glastak och skjuttak, glasväggar, balkonginglasningar och uterumstak.

Vi har under 20 års tid utvecklat nya och bättre lösningar inom angivna produktområden. I dag har vi exempelvis ett unikt öppningsbart glastak som ger individen frisk luft, ljus och rymd samt ett mycket vackert balkonginglasningssystem utan vertikala profiler.

Glastak, Balkongtak, Pooltak, Systemväggar, Skjutväggar, Interiörväggar, Kontorsväggar, Glaspaneler, Glaspartier, Kontorsglaspartier, Väggpartier, Takterasser, Altaninglasningar, Takfönster, Bentechsystemet.