Industritak i Halmstad AB > Omläggning av plåttak på träkonstruktion

Omläggning av plåttak på träkonstruktion

Hos Sincon har Industritak i Halmstad AB utfört omläggning av plåttak på träkonstruktion.


Industritak i Halmstad är ett takläggningsföretag som arbetar på byggarbetsplatser i trakterna runt Halmstad. Företaget startades i november 2003 av Pär Berggren och Jonas Eriksson som driver företaget tillsammans. Personalen består av sex till tio takmontörer som har tidsbestämda anställningar allt efter efterfrågan och säsong. De anställda har alla lång erfarenhet från branschen.

Kunderna består främst av företag i Halland, norra Skåne och västra Småland.

Vi erbjuder takläggning som vi projekterar själva vid renoveringar eller på uppdrag av bygg- eller husföretag vid nyproduktion. Vi ägnar en stor del av verksamheten åt att lägga tak av större storlekar. Dessutom erbjuder Industritak i Halmstad isolerade tak, oisolerade tak och membran (som används bland annat till terrasser och balkonger) till försäljning.

Läs mer om Omläggning av plåttak på träkonstruktion på företagets hemsida

Industritak i Halmstad AB
Hemsida: www.industritak.se

Industritak i Halmstad AB

Industritak i Halmstad utför entreprenadarbete av takläggning, takrenovering, Industritak, försäljning av isolerade och oisolerade tak mm. i Halmstad, Falkenberg, Varberg, Laholm med omnejd.

Industritak i Halmstad är ett takläggningsföretag som arbetar på byggarbetsplatser i trakterna runt Halmstad. Företaget startades i november 2003 av Pär Berggren och Jonas Eriksson som driver företaget tillsammans. Personalen består av sex till tio takmontörer som har tidsbestämda anställningar allt efter efterfrågan och säsong. De anställda har alla lång erfarenhet från branschen.

Kunderna består främst av företag i Halland, norra Skåne och västra Småland.

Vi erbjuder takläggning som vi projekterar själva vid renoveringar eller på uppdrag av bygg- eller husföretag vid nyproduktion. Vi ägnar en stor del av verksamheten åt att lägga tak av större storlekar. Dessutom erbjuder Industritak i Halmstad isolerade tak, oisolerade tak och membran (som används bland annat till terrasser och balkonger) till försäljning.