Daloc AB > Omvårdnadsdörrar

Omvårdnadsdörrar

Omvårdnadsdör­ren är utveck­lad speciellt för vår­dan­läg­gningar och anstal­ter med höga krav på patient– och per­son­al­säk­er­het. En unik kon­struk­tion med ett min­dre dör­rblad inuti en större huvuddörr.

Omvårdnadsdörren bygger på en unik konstruktion med ett mindre dörrblad inbyggt i en inåtgående huvuddörr. När man vid normal användning går igenom huvuddörren följer den mindre dörren med i rörelsen. Om en patient tex har barrikaderat dörren från insidan, kan den inre dörren öppnas utåt och på så sätt möjliggöra för personalen att ta sig in.

Läs mer om Omvårdnadsdörrar på företagets hemsida

Daloc AB
Hemsida: www.daloc.se

Daloc AB

Daloc är Skandinaviens främsta tillverkare och leverantör av branddörrar, ljuddörrar och säkerhetsdörrar, inbrottskyddande dörrar, i stål och trä. Oavsett om du behöver en fanerad trädörr eller en säkerhetsdörr i stål, så hjälper vi dig med en lösning. Vi kan erbjuda en unik kompetens och erfarenhet till dig som projekterar och bygger alla typer av hus.