Bentech Ingenjörs AB > Öppningsbara glastak/skjuttak.

Öppningsbara glastak/skjuttak.

Bentech Ingenjörs AB är tillverkare av öppningsbara glastak och skjuttak med känsla av ljus och rymd.

Nu Bentech Ingenjörs öppningsbara glastak kan du stänga ute alla naturens hårda element – regn, hagel,snö och nordanvindar, men du känner för det släppa in solsken, värme, frisk luft och fågelsång. Bentech Ingenjörs skjuttak är självbärande och klarar spännvidder på upp till 6,7 meter utan tillägg av speciellt bärverk av stål.

Takkonstruktionen medger maximalt 4 element/takfack varav minst 3 är skjutbara. Luftkuddar garanterar tätheten i världens enda helt isolerade öppningsbara glastak ner till 3 graders taklutning. Kompositprofilerna har en värmeisolering som är lika bra som trä och det bildas inte kondens vid kallare väderlek vilket många gånger är ett problem med aluminiumprofiler.

Den isolerade takkonstruktionen är världsunik. Exempel på användningsområden är restauranger, överglasade gågator, äldreboenden, pooler, gårdsöverbyggnader, atriumgårdar, vinterträdgårdar, takterrasser och vindsvåningar. Förses i de flesta fall med motor för enkel öppning/stängning.

Fjärrkontroll och regnsensor tillhandahålles som extra tillbehör.
Tillverkad i Sverige och patenterad i många länder.

Läs gärna mer om Öppningsbara glastak/skjuttak

Läs mer om Öppningsbara glastak/skjuttak. på företagets hemsida

Bentech Ingenjörs AB
Hemsida: www.glastak.eu

Bentech Ingenjörs AB

Bentech Ingenjörs AB är en tillverkare av glastak, öppningsbara glastak, skjuttak, balkonginglasningar, glasväggar, uterumstak mm.

Bentech Ingenjörs AB har specialiserat sig på lösningar inom fyra breda produktgrupper och säljer även patent och patentlicenser. Våra viktigaste produktgrupper är: Öppningsbara glastak och skjuttak, glasväggar, balkonginglasningar och uterumstak.

Vi har under 20 års tid utvecklat nya och bättre lösningar inom angivna produktområden. I dag har vi exempelvis ett unikt öppningsbart glastak som ger individen frisk luft, ljus och rymd samt ett mycket vackert balkonginglasningssystem utan vertikala profiler.

Glastak, Balkongtak, Pooltak, Systemväggar, Skjutväggar, Interiörväggar, Kontorsväggar, Glaspaneler, Glaspartier, Kontorsglaspartier, Väggpartier, Takterasser, Altaninglasningar, Takfönster, Bentechsystemet.