HAGS Aneby AB > Orbit

Orbit

HAGS Aneby är leverantör av lekplatsutrustning. HAGS Orbit är en robust och snygg solitär för gemensam lek och social samvaro.

Orbit har en fast mittpunkt som används för att få upp fart.

I park- eller stadsmiljö.
Dimensionerna på Orbit är generösa så att många kan få plats samtidigt. Den kan placeras på lekplatser men även som en fristående lekskulptur på exempelvis ett torg.

Läs mer om Orbit på företagets hemsida

HAGS Aneby AB
Hemsida: www.hags.se

HAGS Aneby AB

HAGS är ett globalt företag och vårt produkterbjudande har stor spännvidd – för lek, sport och andra utomhusaktiviteter och för människor i alla åldrar. Alla våra produkter finns tillgängliga via en enda kontakt. Det som gör HAGS unikt är emellertid inte bara våra produkter. Vin anser att de flesta funktionella och engagerade rekreationsområden utomhus skapas genom ett gott samarbete. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och det flexibla systemet med vår ”verktygslåda” som hjälper dig att planera din lösning.