FO Snickeri > Ostindiefararen

Ostindiefararen

FO Snickeri i Göteborg har utfört tillverkning och montage av kojer, pallar, bord, skänkskåp och garderober till Ostindiefararen Götheborg.

Läs mer om Ostindiefararen på företagets hemsida

FO Snickeri
Hemsida: www.fop.se

FO Snickeri

FO Snickeri i Göteborg är tillverkare av snickeriprodukter, snickerier, specialinredningar, ledstänger mm.

F O snickeri är en del av F O Peterson & Söner Byggnads AB. Vi gör kundanpassade inredningar för bland annat banker, kontor, hotell, restauranger och kyrkor och har kapacitet för både större projekt - nationellt och internationellt - lika väl som enstaka snickeriarbeten. Beställaren har frihet att välja en utformning som passar hans speciella krav. Vi kan även samordna övriga entreprenörer av t.ex. elinstallationer, glas- och metallarbeten.