Nordbro i Stockholm AB > Överfartsbroar

Överfartsbroar

Nordbro i Stockholm AB utför projektering och montering av överfartsbroar. Kontakta Nordbro AB i Stockholm när ni söker en leverantör av överfartsbroar eller andra broar och brosystem.

Läs mer om Överfartsbroar på företagets hemsida

Nordbro i Stockholm AB
Hemsida: www.nordbro.se

Nordbro i Stockholm AB

Nordbro är leverantör av monteringsfärdiga brosystem till anläggningsprojekt och som beredskapsmateriel till nationella väghållare. Nordbro är en pålitlig leverantör av broar till ett stort antal kunder i Skandinavien och Baltikum och har resurser inom alla områden från projektering och arbetsledning till leverans av bromateriel. I anläggningsprojekt består den huvudsakliga verksamheten av att erbjuda tillfälliga trafiklösningar baserade på företagets sortiment av brosystem. Dessa system uppfyller högt ställda krav från nationella väghållare – Nordbro har ett nära samarbete med vägmyndigheterna i Skandinavien för att anpassa brosystemen till deras behov.