Kadesjös Ingenjörsbyrå AB > Övrig specialkompetens

Övrig specialkompetens

Kadesjös Ingenjörsbyrå AB i Västerås innehar kunskap och spetskompetens inom bland annat fastighetsförvaltning och energieffektivisering.

  Förvaltning:
 • Statusbesiktningar
 • Underhållsplaner
 • Relationshandlingar
  Energieffektivisering:
 • Analyser
 • Åtgärdsförslag
 • Ekonomiska bedömningar
 • Statusrapporter
 • Drift- och skötselanvisningar
  Certifierad Stålbyggnadskonstruktör Kadesjös medarbetare Bo Jonsson var en av de första i Sverige som blev Certifierad Stålbyggnadskonstruktör.

Läs mer om Övrig specialkompetens på företagets hemsida

Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Hemsida: www.kadesjos.se

Kadesjös Ingenjörsbyrå AB

Sedan starten 1945 är Kadesjös ett heltäckande konsultföretag inom bygg- och VVS-projektering som skaffat sig en marknadsledande roll i Mälardalen.
Vi har den kompetens som krävs för att vara med i alla delar av ett byggprojekt, från budgetering, förprojektering, projektering, upphandling och byggledning, till slutlig kontroll och besiktning. När så behövs utnyttjar vi vårt omfattande nätverk av samarbetspartners.
Vi lägger stor vikt vid att sätta oss in i kundens situation för att därefter kunna anpassa lösningarna på ett optimalt sätt. Våra projektgrupper är flexibla och anpassas helt efter uppdragen.
Vi tar gärna ett totalansvar i projekten, men arbetar även som en del i beställarens egen organisation.
Uppdragen varierar i storlek, från bostäder och kontor till komplicerade processbyggnader – både i Sverige och utomlands.