Renluftsteknik i Göteborg AB > OxyClean™ för krävande miljöer med starka lukter

OxyClean™ för krävande miljöer med starka lukter

OxyClean™ är ett joniseringsaggregat som effektivt tar bort starka lukter, mögel, partiklar och damm.

Särskilt lämplig för soprum
OxyClean™ bygger på en teknik som joniserar luft. Jonerna reagerar med föroreningar och lukter, gör svävande partiklar elektriskt laddade vilket gör att de faller till golvet eller lättare kan fångas upp i filter. När syreatomen joniseras bildar den med andra syrejoner aktiva komponenter som angriper bakterier, mögelsporer och virus. Genom en noggrann inställning av arbetsspänningen kan vi optimera denna till den miljö där OxyClean™ installeras.

OxyClean™ ger en hög luftkvalitet i rum med en begränsad ventilation eller returventilation. Ett bra exempel är soprum.

Genom att installera OxyClean försvinner den unkna lukten av sopor och sopkärl. Luften känns sval och frisk. Genom att höljet är utfört i rostfritt stål har den lång livslängd i fuktig miljö.

Läs mer om OxyClean™ för krävande miljöer med starka lukter på företagets hemsida

Renluftsteknik i Göteborg AB
Hemsida: www.rlt.se

Renluftsteknik i Göteborg AB

Sedan 1982 har Renluftsteknik utvecklat produkter till förbättring av luftkvalitet samt problemlösningar för damm och lukter genom jonisering av luft.
Renluftsteknik erbjuder joniseringsenheter för olika ändamål och områden som enbart genererar ”frisk luft” utan restprodukter.

Vår metod att rena luften ger en frisk och ren inomhusmiljö, fri från ohälsosamma partiklar och obehagliga lukter. Vi är specialiserade på tekniker inom jonisering.Både elektrostatiska laddningar såväl som bipolär jonisering.Var för sig eller kombinerade uppnår vi med dessa metoder en mycket effektiv rening från lukter och föroreningar.