Renluftsteknik i Göteborg AB > OxySan ™ – Förbättra er luftkvalité

OxySan ™ – Förbättra er luftkvalité

OxySan är en effektiv luftrenare som med hjälp av jonisering säkerställer att er arbetsplats har hälsosam luftkvalité

Ozon fri jonisering
Ozon fri jonisering av luft för inomhusmiljöer som avlägsnar:

- Damm i luft på byggarbetsplatser vid slipning, rivning, betongsågning etc.
- Kap- slip och svetsdamm/lukter i verkstäder
- Mjöldamm i bagerier
- Textildamm i väverier
- Röklukter efter brand
- Mögellukt
- Bakterier och virus


Efter 5 minuters bipolär jonisering med korrekt joniseringsnivå kan man reducera den relativa partikelhalten med upp till 95%

Läs mer om OxySan ™ – Förbättra er luftkvalité på företagets hemsida

Renluftsteknik i Göteborg AB
Hemsida: www.rlt.se

Renluftsteknik i Göteborg AB

Sedan 1982 har Renluftsteknik utvecklat produkter till förbättring av luftkvalitet samt problemlösningar för damm och lukter genom jonisering av luft.
Renluftsteknik erbjuder joniseringsenheter för olika ändamål och områden som enbart genererar ”frisk luft” utan restprodukter.

Vår metod att rena luften ger en frisk och ren inomhusmiljö, fri från ohälsosamma partiklar och obehagliga lukter. Vi är specialiserade på tekniker inom jonisering.Både elektrostatiska laddningar såväl som bipolär jonisering.Var för sig eller kombinerade uppnår vi med dessa metoder en mycket effektiv rening från lukter och föroreningar.