MCT Brattberg AB > Packbitar och komponenter

Packbitar och komponenter

MCT Brattbergs ramar packas med packbitar, stagbrickor, pressplatta och sluttätning.


Packbitarna tillverkas i Lycron som är ett EPDM baserat material framtaget speciellt för vårt system. Materialet är halogenfritt och packbitarna är även försmorda för enklare installation. Det finns olika typer av packbitar. Standardsortimentet med fasta mått för kablar mellan 4 och 100 mm, AddBlock för ytterligare flexibilitet där man har 5 olika kabeldimensioner i ett och samma block, U-block som kan användas för öka ytterdiametern hos ett standard- eller AddBlock.

En stagbricka skall placeras mellan varje packbitsrad för att öka stabiliteten och säkra förankringen i ramen. Dessa tillverkas i galvaniserat eller rostfritt stål, samt i aluminium.

Pressplattan monteras ovanpå packbitssatsen. Plattans kompressionsbult dras åt så att ett jämnt och konstant tryck pressar ihop packbitarna runt kablarna och hela packsatsen mot ramen. Pressplattan är tillverkad i SMC komposit.

Sluttätningen av Lycron (med galvaniserade eller rostfria metalldelar) sätts in i ramen allra sist och i och med att bultarna dras åt kompletteras den täta installationen.

Som alternativ kan pressplatta och sluttätning ersättas av PTG presstätning.

Läs mer om Packbitar och komponenter på företagets hemsida

MCT Brattberg AB
Hemsida: www.mctbrattberg.se

MCT Brattberg AB

Tillverkning och försäljning av MCT Brattberg kabelgenomföringar och rörgenomföringar för installation i känslig miljö på land och till sjöss. Systemet är testat och certifierat för bl.a trycksäkerhet, brandsäkerhet och explosion.

Redan 1950 patenterades MCT Brattbergs genomföringsidé. När oljeplattformar och kärnkraftverk ställde krav på testade säkra genomföringar blev MCT Brattberg den naturliga lösningen över hela världen.

MCT Brattberg bygger på en idé lika enkel som genial, med ram, packbit och sluttätning. Det omfattande sortimentet av ramar, packbitar och komponenter ger en fantastisk monteringsflexibilitet.

Företaget som har sin tillverkning i Karlskrona är privatägt och exporterar till hela världen genom 2 st dotterbolag, i USA och England, samt ett nät av lokala distributörer/agenter.

MCT Brattberg är certifierade enligt ISO 9001 och 14001