Pål AB Svenska > Pålning

Pålning

Pålning ger en stabil, trygg och säker grund att bygga vidare på och dessutom större möjligheter till flexibel etablering eftersom val av plats blir mindre begränsande.

Sedan starten år 2003 har Pålab deltagit i över 1000 pålningsprojekt med en sammanlagd pålningslängd på över 1 500 000 meter. Det har gett oss erfarenhet, kompetens och möjligheter att utveckla såväl arbetssätt som personal.

Läs mer om Pålning på företagets hemsida

Pål AB Svenska
Hemsida: www.palab.eu

Pål AB Svenska

Pål ab utför pålningsentreprenad med helhetslösningar inom grundläggning och utför pålning, spontning, grundförstärkning, injektering, jordspikning, villapålning, betongsprutning och grundvattensänkning etc. Målet är att alltid ligga i framkant med nya, kreativa och effektiva lösningar samt att hitta det säkraste och mest kostnadseffektiva för kunden och uppdraget.

Med 60 kompetenta medarbetare, en mobil maskinpark och ett flexibelt sätt att arbeta vågar vi lova både kvalitet och korrekt utfört uppdrag.

Var du än befinner dig i Sverige, i Skandinavien eller ute i världen så kan vi med största sannolikhet lösa ditt grundläggningsarbete.