HIAK AB > Panelsystem - kontor

Panelsystem - kontor

Ljudisolerande panelsystem för kontor från HIAK AB. Vi är specialister på tysta rum i produktionsnära miljöer.


Kontoren levereras som byggsats för montage på plats eller som hytter färdigmonterade från vår fabrik, lyftbara med truck eller travers.

Färdiga kontor från HIAK kan levereras med inredning, kök, ventilation och kylanläggning mm. Vi tillverkar kontoren med olika väggutföranden för att uppfylla kundens behov.

Läs mer om Panelsystem - kontor på företagets hemsida

HIAK AB
Hemsida: www.hiak.se

HIAK AB

HIAK AB, Hedemora industriakustik, är levererantör och installatör av bla bullerdämpning för kontor, manöverrum och väggsystem, ljuddörrar, ljuddämpare för industri mm.

Vi är ett företag med 50 års erfarenhet av bullerdämpning. Dessa år av leveranser och installationer har gett oss en mycket bred erfarenhet och möjlighet att utveckla företaget i takt med de krav som marknaden ställer.

HIAK levererar bullerdämpande produkter till de flesta applikationsområden, från lösningar av enklare bullerproblem till leveranser med komplicerade problemställningar.

Vi är ett certifierat företag enligt ISO 9001:2000 och i ISO 14001:2004.

Våra ledord är kvalitet, kompetens och pålitlighet.

Vi lämnar ljudgaranti på våra leveranser.

Manöverrum, personalrum, pausrum, maskininbyggnader, ljuddörrar, industriljuddämpare, bullerväggar. Intern bullerdämpning,
extern bullerdämpning.