HIAK AB > Panelsystem - väggar

Panelsystem - väggar

Ljudisolerande panelsystem för väggar från HIAK AB. En enkel och effektiv ljudisolering, med bra hållbarhet i en krävande miljö.


Skärmväggar, avskärmningar, skärmar på hjul / stativ och väggar till svetsbås är bara några exempel på flexibla lösningar på ljudproblem.

Läs mer om Panelsystem - väggar på företagets hemsida

HIAK AB
Hemsida: www.hiak.se

HIAK AB

HIAK AB, Hedemora industriakustik, är levererantör och installatör av bla bullerdämpning för kontor, manöverrum och väggsystem, ljuddörrar, ljuddämpare för industri mm.

Vi är ett företag med 50 års erfarenhet av bullerdämpning. Dessa år av leveranser och installationer har gett oss en mycket bred erfarenhet och möjlighet att utveckla företaget i takt med de krav som marknaden ställer.

HIAK levererar bullerdämpande produkter till de flesta applikationsområden, från lösningar av enklare bullerproblem till leveranser med komplicerade problemställningar.

Vi är ett certifierat företag enligt ISO 9001:2000 och i ISO 14001:2004.

Våra ledord är kvalitet, kompetens och pålitlighet.

Vi lämnar ljudgaranti på våra leveranser.

Manöverrum, personalrum, pausrum, maskininbyggnader, ljuddörrar, industriljuddämpare, bullerväggar. Intern bullerdämpning,
extern bullerdämpning.