Is-Tak AB > Papptak

Papptak

Is-Tak AB utför läggning av papptak med tätskikt från Mataki för låglutande tak i Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla.Mataki UnoTech

Mataki UnoTech är vårt mest traditionella tätskiktssystem för enlagstäckning vid nyproduktion eller renovering av exponerade tak. Dess egenskaper är optimalt utvecklade för det skandinaviska klimatet och produkten kan läggas på de flesta typer av takkonstruktioner, inte bara låglutande och plana tak.

Mataki UnoTech är försedd med en kraftig stomme av polyester och SBS modifierad bitumen. Ytan är skyddsbelagd med skiffergranulat för skydd mot UV-strålning och halka.

Produkten kan beställas med plastad eller sandad undersida och kan utföras i olika klassiska färger som skiffergrå, röd, vit, grön eller ljusgrå. Mataki UnoTech har goda mekaniska egenskaper och kan tack vare sin elasticitet klara stora rörelser i underlaget.


Mataki UnoTech Plus

Mataki UnoTech Plus är ett komplett tätskiktssystem avsett för både nyproduktion och renovering av befintliga tak på såväl lutande som låglutande tak. Tätskiktsmattan är lättare, smidigare och tunnare än traditionella tätskikt och appliceras med eldriven varmluftsautomat - helt utan gasol.

Mataki UnoTech Plus är uppbyggd av SBS-modifierad bitumen. Stommen är en impregnerad kombistomme och ytan består av en ljusgrå skiffergranulat för skydd mot UV-strålning och halksäkerhet. Produkten är försedd med en frilagd plastad kant längs med långsidan, som är markerad för att placering av mekanisk infästning ska bli korrekt. Det finns ett brett utbud av tillbehör som är speciellt anpassade till Mataki UnoTech Plus.


Mataki Elastofol Supreme

Vill du göra en god och långsiktig investering på ditt tak? Vill du ha ett elegant tak som är i det närmaste underhållsfritt? Mataki Elastofol Supreme passar alla typer av takkonstruktioner och är godkänd att installeras direkt på alla underlag. Installationen görs dessutom med eldriven varmluftsautomat, helt utan gasol.

Mataki Elastofol Supreme är ett komplett tätskiktssystem med systemtillbehör som bland annat omfattar takbrunnar, bräddavlopp, takljuskupoler, brandventilatorer och taksäkerhet. Dessutom är det anpassat till vårt program med infästningsdetaljer. Tillsammans skapar detta i stort sett obegränsade möjligheter till alla vanligt förekommande tak och konstruktioner.

Läs mer om Papptak på företagets hemsida

Is-Tak AB
Hemsida: www.is-tak.se

Is-Tak AB

Is-Tak AB är entreprenadsfirma som främst utför takarbete, läggning av tätskikt, takisolering och övrig takentreprenad i Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla, Mellerud och Grästorp.

Företaget utför omläggning samt nyläggning av yttertak på nästan alla förekommande takkonstruktioner. Vi erbjuder även tilläggsisolering vid omläggning av tätskikt. Ansluten till tätskiktsgarantier. Våra arbeten utföres med upp till 10 års garanti, täckande material, arbete och eventuella följdskador, återförsäkrat i försäkringsbolag.

Våra huvudområden är takläggning med papp, duk, tegel och plåt men även montering av hängrännor och takskydd t.ex. Snöräcken och gångbryggor.

Is-Tak AB grundades av Hermann Thorleifsson 2003. Företaget har sedan starten vuxit sig starkt i Vänersborg-Trollhättan området och har nu 7 anställda. Genom åren har investeringar i maskiner, ställningar och övriga hjälpmedel haft största prioritet. Bilparken består av två fullutrustade servicebilar, en lastbil, en kranbil samt mobilkran och två truckar. Vi har även våra egna ställningar som uppgår till hundratals kvm. ställningsyta.