Falks Mark & Asfalt AB > Park & Entreprenad

Park & Entreprenad

Falks Mark & Asfalt AB utför markentreprenader i Köping, Västerås och Eskilstuna med omnejd.


Markentreprenader där allt från projektering, schakt, planeringsarbeten, stensättningar, asfalteringar, plattläggningar, planteringsarbeten, anläggning av gräs, sättning av kantsten. ingår i projektet.

Kompletta entreprenader som byggnation av parkeringar med asfaltsytor och planteringar, lekplatser, fjärrvärme, vatten och avlopp med mera.

Vi utför allt från beläggning av plattor, marksten och granitsten. Byggnation av stenmurar och blockmurar. Kantsten både i betong och granit.

Uppförande av industristängsel, typ Gunnebo, och lekstugestängsel. Byggnation av staket i träutföranden.

Vi kan erbjuda maskiner i alla storlekar från 45 ton till minigrävare på 2,5-1,5 ton för utförande av alla typer av schaktningsarbeten.

Vi utför även specialarbeten som byggnation av dagvattendammar, lakvattendammar, sluttäckning av deponier, grundbarriärer av deponier.

Läs mer om Park & Entreprenad på företagets hemsida

Falks Mark & Asfalt AB
Hemsida: www.falks.se

Falks Mark & Asfalt AB

Falks Mark & Asfalt AB är ett byggföretag som entreprenad såsom markentreprenader, asfaltarbeten, betongreparationer,betongarbeten, dränering, vattenarbeten, avloppsarbeten m.m. i Köping, Västerås och Eskilstuna med omnejd.

Företaget startades 1993 i Kolbäck av far och son Göran och Jesper Falk. Falks Mark & Asfalt ägs idag av Jesper. Företaget har i dag ca 30 anställda. I företaget finns bland annat kompetens för: Behörighet för betongarbeten. Behörighet för kvalitetsansvarig enligt Plan- och Bygglagen. Kvalitets- och Miljökompetens.