ViaCon AB > Park & Miljö

Park & Miljö

ViaCon AB är tillverkare av ett spännande sortiment vad det gäller sedummattor, vattenväxtmattor, marktäckningsmattor


Grön miljö - skön miljö
Vi lägger fokus på produkter som påverkar miljön positivt.

Att anlägga ett gröna tak har blivit på "modet". Men ett vegetationstak är inte bara ett grönt tak.

Ett grönt tak är en av flera möjligheter att ta hand om dagvatten på. Tänk er att regnvattnet hamnar på taket, vegetationen med substratet i växtmattorna tar upp en mängd vatten. En del av vattnet lagras i substratet och tas sedan upp av växterna och en del avdunstar. Resterande vatten dräneras ut via taket och stupröret till t.ex. en dagvattendamm som är anlagd i anslutning till byggnaden. Där flyter vattnet sakta genom en växtbädd av vattenväxtmattor och når slutligen en bäck, en å, eller rinner ut på en översilningsyta. I växtbädden fångar växterna upp partiklarna som följer med vattnet från taket. Näringspartiklarna i vattnet tas om hand av vattenväxterna och dess rötter.

Sedummattor fungerar även som ett fint vegetationsskikt på mark! Med rätt uppbyggnad kan man erhålla väldigt fina ytor.

Ett annat intressant område är erosionsmattor. Det finns såväl hel- halv- och icke syntetiska produkter beroende på situationen. Naturligtvis kan det i vissa fall vara tvunget att använda helsyntetiskta material, men varför inte försöka använda så naturnära material som möjligt. Våra erosionsmattor är tillverkade av halm-, kokos- och gräsfiber.

Att marktäcka planteringsytor mot ogräs med hjälp av en marktäckningsmattor är ett alternativ till att manuellt sköta planteringsytor eller täcka dessa med någon form av marktäckningsmaterial såsom bark, sand, grus etc. Det är ett effektivt och ekonomiskt intressant sätt att spara pengar.

Det finns många fördelar att använda dessa fiberdukar, bl.a. blir det färre sjukdomsangrepp på växterna, bättre överlevnad i etableringsskedet, betydligt bättre tillväxt osv.

Istället för våra tradionella murar av betong eller betongsten finns det många spännande lösningar med s.k. gabioner.

Tänk att få se en naturstenfasad där naturens eget stenmaterial verkligen kommer till sin fördel. Dessutom går monteringsarbetet betydligt snabbare än om man skulle bygga en tradionell kallmur.

Läs mer om Park & Miljö på företagets hemsida

ViaCon AB
Hemsida: www.viacon.se

ViaCon AB

ViaCon AB är din partner inom Mark, Väg och Vatten. ViaCon är en rikstäckande leverantör av Rörbroar, Vägtrummor, Geosynteter,
VA-produkter samt produkter för park & miljö. Med egen produktion och stor lagerhållning har vi förtroendet att
dagligen leverera till våra kunder över hela landet.

Vår målsättning är att fortsätta vidarutveckla våra produkter ännu mer. För att kunna göra det lyssnar vi på våra kunder och har ett tätt samarbete med leverantörer och myndigheter.

Förutom att leverera de produkter du behöver kan ViaCon bistå med projektering - dimensionering, upprättande av ritningar och andra handlingar - eller utföra hela anläggningsprojektet.


Avloppsanläggningar, Dräneringsrör, Erosionsmattor, Geomembran, Geosynteter, Geotextilier, Grundvattenskydd, Jordarmering, Markbrunnar, Markisolering, Markvegetation, Plastdräneringsrör, Plastvägtrummor, Plåtvägtrummor, repmuffar, Ytavvattning, Ytvattenrännor, Vattenväxter, Vägtrummor,