AB Strängbetong > Parkeringshus

Parkeringshus

Strängbetong AB är leverantör av parkeringshus i betong. Fasaden är byggnadens ansikte utåt och ska möta blickarna från många människor under många år.


Det många olika fasadytor att välja bland. Rationell och snabb byggproduktion. Bjälklagens långa spännvidder som tillåter dig skapa effektiva ytor utan hindrande pelare. Betongen dimensioneras för en definierad livslängd. I utbyte får du ett tåligt och stabilt parkeringshus med låga underhålls- och driftskostnader.

Parkeringshus är ofta krävande med avseende på arkitektur. Med en tidig samverkan mellan arkitekt och Strängbetong kan ett ekonomiskt utrymme för uttrycksfull arkitektur skapas.

Läs mer om Parkeringshus på företagets hemsida

AB Strängbetong
Hemsida: www.strangbetong.se

AB Strängbetong

Strängbetong är tillverkare och leverantör som utför betongarbeten såsom montering av olika betongelement och prefabelement t ex väggelement, betongtrappor, balkonger i betong.
Strängbetong har nu tagit fram ett byggsystem, som gör att bostadshus kan tillverkas och monteras industriellt, men med individuell arkitektur och inredning.

Genom att utveckla och införa industriella metoder, som inverkar på hela byggprocessen, ska Strängbetong vara det företag i den svenska byggbranschen som främst förknippas med kostnadseffektiv, lean produktion samtidigt som utrymme skapas för arkitektonisk kvalitet.