Fogfria Ytor, Industri- och Försäljningsab > Parkeringshus & Garage

Parkeringshus & Garage

Kompletta lösningar för P-hus och garage

Kompletta lösningar för P-hus och garage
Behovet av en skyddande ytskiktsbeläggning är särskilt stort i parkeringshus och garage. Fordonen drar in smuts, vatten, snö och salt som, blandat med föroreningar och kemikalieläckage, tränger ner i betongen. Bjälklaget och dess armering korrideras och skadorna fortsätter ofta ned till eventuella underliggande plan. Dessutom nöter grus och dubb sönder betongytan, vilket accelererar nedbrytningen av betong och armering. På sikt påverkas bärigheten i hela konstruktionen.

En skyddande ytbeläggning är en långsiktig investering i fastigheten

En korrekt utförd ytbeläggning skyddar bjälklaget under många år och är en klok investering, i synnerhet om man räknar in alternativkostnaden för underhåll och renovering av bjälklag och ramper. För utsatta miljöer rör det sig om miljonbelopp i besparingar på underhållet under en 10-års period. Dessutom skonar man bilar och fordon som annars tar skada av gropar, lösa betongbitar och dammpartiklar.

Lättstädat, ljust och säkert

En ytbeläggning gör även stor skillnad i det estetiska intrycket, lokalerna blir betydligt ljusare, det är lättare att hålla rent och dessutom är en ljus miljö en säker miljö, både vad gäller trafiksäkerhet och ur brottssynpunkt.

Referenserkunder
Arlanda flygplats, Näringslivets hus, Södertälje centrum m.fl.

Läs mer om Parkeringshus & Garage på företagets hemsida

Fogfria Ytor, Industri- och Försäljningsab
Hemsida: https://www.fogfriaytor.com/

Fogfria Ytor, Industri- och Försäljningsab

Fogfria Ytor - med över 40 år i branschen

Sedan tidigt 70-tal så har Fogfria Ytor levererat golv och ytbeläggningar till några av Sveriges största företag och organisationer. Vi har jobbat med såväl stora som små projekt inom livsmedels- och läkemedelsindustri, centrumbyggnationer, parkeringshus, butiker, kontor, storkök, verkstadsindustrier, tunnelbanehallar, lager och mycket mer.