Assa AB > Passersystem

Passersystem

ASSA har lång erfarenhet av att utveckla passersystem. Vårt heltäckande produktsortiment för dörrmiljöer gör att vi kan erbjuda en helhetslösning med både fysisk säkerhet och tillträdeskontroll genom passersystem.

Passersortimentet innefattar allt från läsare, porttelefoner och centralenheter till användarvänlig mjukvara med integrationsmöjligheter. Det ger möjligheter till anpassning efter kundens behov av funktion, säkerhetskrav och kostnadsläge.

Våra produkter och lösningar finns idag i allt från enklare anläggningar till stora komplexa helintegrerade säkerhetssystem.

ASSAs passersystem erbjuder:

  • Enkel och kostnadseffektiv installation i nära samarbete med våra återförsäljare och installatörer.
  • Långsiktigt god investering. Möjlighet till att systemet kan växa med verksamhetens krav.
  • Hög säkerhet tillsammans med ASSAs produkter och integrationer med inbrottslarm.
  • Användarvänliga produkter med hög kvalitet som förenklar tillvaron.
ASSA erbjuder två olika on-line passersystem: RiTA passersystem och ARX passersystem.

RiTA passersystem har funnits sedan 1985. Det finns idag ett mycket stort antal RiTA-anläggningar i drift. ASSA kommer att fortsätta underhålla och ge support för dessa, men fokuserar i utvecklingsarbetet på ARX-systemet.

Med erfarenheterna från RiTA utvecklingen gick ASSA vidare med en ny generations passersystem - ARX. Sedan 2003 finns ARX passersystem, anpassat för modernare IT-lösningar.

Fyra fördelar med ARX:
  • Anslutning till fastigheters befintliga nätverk.
  • Byggt på industristandards.
  • Möjlighet till integration med andra system, till exempel Galaxy inbrottslarm, grafiskt presentationssystem, foto-ID och besöksregistreringssystem.
  • Möjlighet till säker styrning av anläggningar med geografisk spridning.

Läs mer om Passersystem på företagets hemsida

Assa AB
Hemsida: http://www.assa.se

Assa AB

ASSA utvecklar och marknadsför säkerhets och låssystem, beslagsprojektering, lås projektering allt från mindre passersystem till komplexa integrerade säkerhetssystem
för kommersiella, offentliga byggnader och flerbostadshus.

Assa finns i hela landet och ställer upp för informationsträffar och projekteringar där kunden finns. Försäljning och installation via utbildade och certifierade återförsäljare för att garantera kunden absolut resultat vad gäller installation, driftsättning och efterservice.