AB Fogspecialisten > PCB-sanering

PCB-sanering

AB Fogspecialisten i Göteborg utför PCB-sanering. Efter över 750000m sanerad PCB-haltig fog kan vi garantera det bästa och säkraste saneringen.


Under det senaste året har ett flertal larmrapporter angående PCB-förekomst i bostäder publicerats som hänvisas till den omfattande utredning som utförts i Sätra.

Utredningen har utförts av Miljö Stockholm i samarbete med Naturvårdsverket.

Utredningen visar att spridningen av PCB till främst mark är omfattande. PCB som är en komponent i fogmassor av Thiokoltyp och som vid långvarig exponering av främst uv-ljus bryts ner och eroderar ut i naturen. Förslag till snabba åtgärder finns beskrivna i rapporten främst för att undvika ytterligare spridning i naturen.

Fogspecialisten, som sedan 1993 utfört sanering av PCB-haltiga fogmassor, besitter idag stor kunskap i ämnet och kan därför erbjuda kvalificerad hjälp.

Läs mer om PCB-sanering på företagets hemsida

AB Fogspecialisten
Hemsida: www.fogspecialisten.se

AB Fogspecialisten

AB Fogspecialisten är en fogentreprenör som arbetar med bl.a. betongreparationer, fasadrenoveringar, sanering PCB, behandling av PCB-haltiga isolerglas, reparbete, spricklagning mm i Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Kungälv med omnejd.

AB Fogspecialisten är ett företag med mer än 50 års erfarenhet. Fogspecialisten är äldst och störst inom fogföretagen. Vi är idag 33 personer som arbetar med att ständigt förbättra vår kvalité och vårt miljöarbete. Vårt kvalitésystem är baserat på ISO 9000.

Vi är genom SFR både auktoriserad fogentreprenör och ett auktoriserat PCB-saneringsföretag. Forskning och utvecklingsarbete har gjort att vi idag kan genomföra alla typer av PCB-sanering utan miljöstörning och risker för våra kunder. Våra kunder skall känna trygghet i sitt val av entreprenör, därför pågår ständig utbildning av vår personal.

AB Fogspecialisten har upprättat och vidmakthåller ett dokumenterat kvalitetssystem. Vårt miljösystem är uppbyggt enligt Miljöförvaltningens diplomeringsregler. Vi är miljödiplomerade sedan 1998.