FOAMGLAS Nordic AB > Perimeterisolering

Perimeterisolering

Syftet med värmeisolering är att innesluta hela byggnaden och eliminera öppningar.


Golvisolering med FOAMGLAS® plattor och skivor är den optimala lösningen i såväl strukturellt som termiskt avseende och ger säkert och långlivat termiskt skydd och fuktskydd för strukturdelar i kontakt med mark. Inbyggd belastningsreserv utesluter inte tillfälliga eller senare ändringar i belastning och användning.

Användningsområden:

FOAMGLAS Nordic AB
Hemsida: www.foamglas.se

FOAMGLAS Nordic AB

Fuktsäker isolering för hela byggnaden. Livslängd, säkerhet, miljövänlighet och ekonomi gör FOAMGLAS® till en idealisk partner för isolering, från grunden till taket.