Gunnar Prefab AB > Perrongelement

Perrongelement

Gunnar Prefab AB tillverkar perrongelement enligt Banverkets standard i höjderna 900, 1020 och 1250 mm.


Perrongelement av betong tillverkade av Gunnar Prefab AB.

Gunnar Prefab är tillverkare av prefabelement i betong som används till bla vägräcken, betongblock, murar och stödmurar samt andra typer av betongelement till infrastrukturen.

Vi framställer bland annat GPLINK mittbarriärer och prefab för bostads- och industribyggnader för dagens och framtidens samhälle.

Bland våra produkter finns betongpålar, betongblock, stödmurar, prefabricerade grunder, vägräcken, perrongelement, bullerskärmar, staket och mastfundament. Allt i betong.

Läs mer om Perrongelement på företagets hemsida

Gunnar Prefab AB
Hemsida: www.gunnarprefab.se

Gunnar Prefab AB

Gunnar Prefab är tillverkare av prefabelement i betong som används till bl a vägräcken, betongblock, murar och stödmurar samt andra typer av betongelement till infrastrukturen.

Vi framställer GPLINK mittbarriärer och prefab för bostads- och industribyggnader för dagens och framtidens samhälle.

Bland våra produkter finns betongpålar, betongblock, stödmurar, prefabricerade grunder, vägräcken, perrongelement, staket och mastfundament. Allt i betong.