GMV Sweden AB > Personhissar

Personhissar

GMV Sweden AB är leverantör av personhissar. Här finns den perfekta hisslösningen för personhissar i kontor, bostäder, skolor och liknande.

GreenLift Hydraulhiss: Den finns i ett stort antal korgstorlekar i lastområdet 4-21 personer eller 320 – 1600 kg. Reducerad grop och topphöjd möjligt.

GreenLift Linhiss: Den finns i ett stort antal korgstorlekar i lastområdet 4-13 personer eller 320 – 1000 kg.

Big Space: Smalhiss till nya eller befintliga byggnader. Reducerad grop och topphöjd möjligt. Lastområdet 4-21 personer eller 320-1600kg.

Home Lift: Hiss i enlighet med maskindirektivet i lastområdet 2-5 personer eller 160-400kg.

Läs mer om Personhissar på företagets hemsida

GMV Sweden AB
Hemsida: www.gmv.se

GMV Sweden AB

GMV är en stor leverantör av hissar och en av världens ledande hisstillverkare och levererar hydraulhissar, linhissar, personhissar och hisskomponenter till hissbranschen.

GMV-koncernen är världsledande på marknaden tack vare mycket bra service och hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller.

GMV Sweden AB bildades 1993 som ett dotterbolag till italienska GMV Martini. Företaget tillverkar hydraulhisskomponenter och finns representerat i ett flertal länder. GMV Sweden har sedan 1997 ett helägt dotterbolag i Polen.

De direkta marknadsområdena är de nordiska länderna, Baltikum och Polen, men också England och Australien ingår. Komponenter som inte tillverkas inom GMV Sweden köps inom gruppen eller externt och levereras till hissföretag inom marknadsområdet.

Bilhissar, Fordonshissar, Hissar, Hisskomponenter, Hisssystem, Hisstillverkare, Hydraulhissar, Lasthissar, Linhissar, Personhissar, Varuhissar, Plattformshissar