Pilkington Floatglas AB > Personsäkerhet

Personsäkerhet

Med säkerhetsglas menar vi glas som reducerar risken för personskador.

Med säkerhetsglas menar vi glas som reducerar risken för personskador.
Bland riskerna finns:

* instörtning
* bräckage
* nedfall
* brand

Säkerhetsglas kan krävas i såväl privata som kommersiella byggnader och Pilkington har en rad produkter som möter de krav som ställs av lagar och föreskrifter.

Detaljerad information om säkerhetsglas finner du under respektive produktgrupp nedan. Du hittar en sammanfattning och tabell med ett urval klassade glas i GLASFAKTA som kan beställas som trycksak eller laddas ner som pdf (196 kB).

Läs mer om Personsäkerhet på företagets hemsida

Pilkington Floatglas AB
Hemsida: www.pilkington.se

Pilkington Floatglas AB

Pilkington är en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter som exempelvis: floatglas, valsat glas,energisparglas, brandskyddsglas, solskyddsglas med mera.

Pilkington har utvecklat världens första självrengörande glas med dubbelverkan – Pilkington Activ.

Pilkington i Sverige är uppdelat i affärsområdena Bygglas och Bilglas.

Floatglas till byggindustrin kan säljas utan vidare bearbetning eller vidareförädlas till produkter med förbättrade egenskaper. Pilkingtons produkter hjälper till med att påverka energianvändningen, skydda mot brand, isolera mot buller, ge säkerhet och skydd, erbjuda dekor och sekretess, används i helglasade fasader, och kan nu även fås med självrengörande egenskaper.

Pilkington är marknadsledande när det gäller storskaliga processer för beläggning och laminering av glas samt spegeltillverkning.

De viktigaste verksamheterna är:
• Tillverkning av floatglas
• Tillverkning av valsat glas
• Halvfabrikat: belagt, laminerat och försilvrat glas, brandskyddsglas
• Förädling: härdat glas, isolerrutor, grossistverksamhet
• Glasningssystem: t.ex. Pilkington Planar™.