Målarkalk AB > Pigmenterad Sandkalk och Kulekalk

Pigmenterad Sandkalk och Kulekalk

Pigmenterad Sandkalk och Kulekalk ger en bra livsläng och en vacker flammighet. Referensobjekt för Målarkalk AB.

Läs mer om Pigmenterad Sandkalk och Kulekalk på företagets hemsida

Målarkalk AB
Hemsida: www.malarkalk.se/?bb=true

Målarkalk AB

Målarkalk AB är tillverkare och leverantör av produkter och kunskap för byggnadsvård. Sortimentet innefattar bl a kalkvaror av olika slag; kalkfärg, hydraulisk kalk av olika slag; St Astier NHL och Jurakalk, lufthärdande och hydrauliska kalkbruk, Kulekalk, Hammarkalk mm

Målarkalk AB är ett företag med över 60 års erfarenhet som leverantör av såväl egna som importerade traditionella kalkbaserade byggprodukter till den svenska byggmarknaden.
Vi finns i Skåne, med kalkslageri, lager och kontor i den gamla Hyllingegården i Hyllinge, cirka 15 minuters bilfärd från Helsingborg.
Vi har under åren samlat på oss stor erfarenhet och god kunskap inom vårt område. Dessa specialkunskaper innebär att vi ofta tillfrågas av branschfolk som känner viss osäkerhet inför materialens möjligheter och handhavande.
Dessutom är vi i dag en av Sveriges största importörer av hydraulisk kalk, som vi både levererar som bindemedel och använder i vår egen produktion av färdigblandade hydrauliska kalkbruk.