Järn i Offentlig Miljö JOM AB > Planteringskärl

Planteringskärl

JOM AB är leverantör med ett stort utbud av planteringskärl i olika former för offentlig miljö. Med planteringskärl försvinner inte planteringarna i stadsbilden utan sticker ut och förstärker den.


JOM's affärside är att reproducera, utveckla och tillhandahålla högkvalitativa gjutjärns- och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion i offentliga miljöer. Verksamheten skall baseras på såväl bevarandet av klassisk hantverkskompetens som på utveckling av nya tekniker, former och funktioner som möter nutida och framtida krav.

Stadens stora öppna ytor kräver stora kärl för att planteringarna inte skall försvinna i stadsbilden utan snarare sticka ut och förstärka den.

Läs mer om Planteringskärl på företagets hemsida

Järn i Offentlig Miljö JOM AB
Hemsida: www.jom.se

Järn i Offentlig Miljö JOM AB

Välkommen till JOM!

JOM står för traditioner och nytänkande i offentliga miljöer! Vår affärsidé är att reproducera, utveckla och marknadsföra högkvalitativa gjutjärns- och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion i offentliga miljöer.

Produkter inom bland annat följande områden: Belysningsstolpar, Betonglådor, Gjutjärnsgaller, Stamskydd, Papperskorgar, Pollare.