Häfla Bruks AB > Plåtbearbetning

Plåtbearbetning

Ibland passar inte en standardprodukt eftersom det finns faktorer som ställer krav på hur just din produkt ska och måste utformas.

Häfla bruk utför plåtbearbetning såsom bockning, svetsning, slipning, mm.

Vi kan med andra ord hjälpa dig med allt ifrån projektering, konstruktion och produktion till efterbehandling. Självklart får du själv avgöra om vi ska bistå med hela processen eller med delar av den. Vi har inte bara expertis och kunnande, utan även de maskiner och den kapacitet som krävs för bästa resultat inom bland annat laserskärning, plåtbearbetning, varmförzinkning och kantbockning.

Häfla Bruk har under de senaste åren investerat i såväl nya lokaler som nya maskiner för effektiv plåtbearbetning. Våra resurser är stora och med den produktionskapacitet vi i dag besitter kan vi åta oss både stora och små uppdrag på lego-basis.

Vi tar ansvar för hela, eller delar av din produktion. Från konstruktion till slutleverans av ytbehandlade produkter.

Vi bearbetar det material vi får från dig, men vi har också ett stort eget lager av plåt och rör för att täcka ditt materialbehov.

Läs mer om Plåtbearbetning på företagets hemsida

Häfla Bruks AB
Hemsida: www.hafla.se

Häfla Bruks AB

Häfla Bruks AB är en modern industrianläggning med tillverkning av stålprodukter till byggnadsindustrin. Exempel på detta är formatskuren gallerdurk, ståltrappor såsom t ex spiraltrappor, entréramper, varmförzinkade raka trappor, mm.

Häfla Bruk har en historia som sträcker sig tillbaka till år 1682 då landshövdingen Jacob Henriksson Flemming fick tillstånd att tillverka 300 skeppund smidbart järn vid Häfla Övre Bruk. Den ursprungliga hammarsmedjan var i drift i 242 år och finns i dag kvar som byggnadsminne.

Balkongräcken, Durk, Entrémattor, Entréramper, Förråd, Förrådsinredningar, Garageinredningar, Handikappramper, Inbrottsskydd, Kombitrappor, Lagerinredningar, Laserskärning, laserteknik, Maskinskydd, Modulräcken, Plåtbearbetning, Plåtvaror, Raka trappor, Ramper, Räcken, Staket, Stegar, Sträckmetall, Stängsel, Takavvattning, Torkmattor, Trappräcken, Trädgårdsmöbler, Utrymningstrappor, Varmförzinkning, Verkstadsinredningar, Vindeltrappor,