Skandinaviska Byggelement AB > Plattbärlag

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Bjälklagets formgjuts och ger en slät undersida, färdig för spackling, med låga krav på efterarbete.

Elementen är förberedda för installationer och levereras färdiga att monteras.

Vid montage kompletteras med installationer och armering innan de pågjuts till önskad bjälklagstjocklek.

Plattbärlagen kombineras fördelaktligen med skalvägg då stommen kan gjutas samman i en följd. Du får ett platsgjutet byggsystem som är snabbt, homogent och kostnadseffektivt.

Levererans av plattbärlagen sker i önskad montageordning och lyfts på plats med kran. Plattbärlag monteras på bockrygg tills dess att elementen är pågjutna.

Läs mer om Plattbärlag på företagets hemsida

Skandinaviska Byggelement AB
Hemsida: www.byggelement.se

Skandinaviska Byggelement AB

Med våra stomsystem gör du ett klokt och kostnadseffektivt val. Vi levererar monteringsfärdiga element, vilket kortar byggtiden och minskar kostnaderna.
Stommarna i betong, från grund till tak, tillverkas i våra fabriker. Med rätt mått, på rätt dag, färdiga för slutmontering och förberedda för alla installationer, levererar vi stommen direkt till byggarbetsplatsen.
När du väljer en stomme i betong får du ett material som är beständigt, fukttåligt, ljud- och värmeisolerande, brandsäkert och hälsosamt.
Oavsett vad du ska bygga har vi ett stomsystem som passar dig. Välj mellan hel- eller semiprefabricerad stomme.