Allaway-CDS Centraldammsugare AB > PM-Serien med LCD-display

PM-Serien med LCD-display

Allaway-CDS är leverantör av centraldammsugare. PM-Serien är energisnåla centraldammsugare. Maskinerna är utrustade med smart display.


Centraldammsugarna är utrustade med smart display som ger nyttig information om bl.a:
• tid använd till dammsugning - serviceintervaller
• information om hur full dammpåsen/behållaren är
• tid sedan senaste tömning
• val av personlig tömningsintervall av påse
• information om filtrets skick
• och mycket mer


LCD displayens information ökar ytterligare centralenheternas livslängd då man får viktig information om filtrets kondition etc.

Läs mer om PM-Serien med LCD-display på företagets hemsida

Allaway-CDS Centraldammsugare AB
Hemsida: www.allaway.se

Allaway-CDS Centraldammsugare AB

Allaway är leverantör av centraldammsugare för små och stora miljöer såsom bostäder, kontor, villor och även lättare industri.

CDS centraldammsugare AB startades redan 1984 som första aktör på marknaden centraldammsugare för egna hem, och har sedan dess varit generalagent för varumärket Allaway. Företaget ingår idag som helägt dotterbolag i den finska Allawaykoncernen med säte i Jyväskylä, Finland. Allaway Oy ägs av det tyska bolaget Top Air AG.

Återförsäljare och serviceställen finns med god geografisk täckning från norr till söder.

Produkter:
Allaway 1-fas centraldammsugare för villor, radhus, daghem, mindre kontor och lättare industri. Dammsugare och tillbehör designade för absolut högsta finishkrav.

För större komersiella miljöer finns 3-fas system, Manta serien.

BA-serien är det naturliga valet för placering i biutrymmen, t ex i källaren. PM-serien kan placeras i stort sett var som helst i huset.

Tillbehör:
Dammsugarpåsar, Dammsugarreservdelar, Dammsugarslangar, Föravskiljare, Stoftavskiljare Dammsugarmunstycke