Nordic Roofing AB > POLY-Elast SBS 6000

POLY-Elast SBS 6000

Nordic Roofing är leverantör av POLY-Elast tätskiktssystem. Det är en kraftfull produkt för vårt hårda nordiska klimat, som ger ökad lönsamhet tack vare lång livslängd.

POLY-Elast tätskiktssystem är framtaget för att tillgodose behovet av en produkt anpassad för vår t hårda nordiska klimat (materialet klarar mycket stora påfrestningar). Produkten består av en SBS modifierad bitumen, Styren-Butadien-Styren. Inblandningen av SBS ger produkten en unik elasticitet, vilket bl.a. gör den speciellt lämpad för applicering på tak med stora rörelser, där kravet på tålighet för höga påfrestningar är stor t. Förmågan att klara fläk krafter är många gånger bättre med en SBS produkt, jämfört med oxiderad bitumen eller APP-modifierad bitumen. I produkten finns även en kraftig, patenterad, sammanvävd polyester- och glasfiberbärare som ytterligare förstärker materialets egenskaper. POLY-Elast är anpassad för vårt kärva nordiska klimat med varma somrar och kalla vintrar, där temperaturspann och nederbörd utsätter materialet för stora påfrestningar. En unik takbeklädnad som är många gånger flexiblare, starkare, stabilare och mer hållbar än de flesta taktäckningsprodukter.

Läs mer om POLY-Elast SBS 6000 på företagets hemsida

Nordic Roofing AB
Hemsida: www.nordicroofing.se

Nordic Roofing AB

Nordic Roofing AB är en leverantör med försäljning av tätskikt för tak, takisolering, takdukar mm. Vi utför till viss del även takarbeten såsom takunderhåll och takbesiktning.

Vår filosofi är: Tätt i alla led! Det betyder helt enkelt att vi alltid kombinerar det bästa materialet med de kunnigaste hantverkarna och med noggrann uppföljning.

I vår leverantör Esha har vi, efter en gedigen urvalsprocess, hittat en affärspartner med rätt kvalitetsmedvetande. Det gäller inte enbart produkter, forskning och utveckling, utan även avseende miljöperspektivet. Samtliga produkter är framtagna med miljöaspekten i centrum.

Vi har ett bestämt mål med våra takarbeten. Din investering skall bli lönsam genom lägre underhållskostnader under takets hela livslängd.

Asfaltmattor, Besiktning, Mineralullsisolering, Plåttak, Takarbeten, Takbesiktning, Takdukar, Takisolering, Takpapp, Taksäkerhet, Takunderhåll, Tegeltak, Tätskikt, Tätskikt för tak,