Jordankartjänst i Habo AB > PolyPlanks Bullerplank

PolyPlanks Bullerplank

Jordankaret är ett fundament som monteras utan markskador på såväl gräsmattor som asfalt. Vi utför montering året runt utan att hänsyn behöver tas till tjäle.


Utför grundläggning med Profound Jordankare som klarar både tryck, drag, horisontal och momentbelastningar. Det ger Er möjligheter att förankra vad ni vill,var som helst på ett enkelt och ekonomiskt sätt. Ingen grävning eller gjutning. Ingen lagning av gräs- och asfaltsytor.

Carport, garage, bullerplank, skärmtak, väntkurar, miljögårdar, skyltar, väg skyltar, flaggstänger, stängsel och stålhallar är bara några exempel på produkter och användningsområden för Profound Jordankare.

Läs mer om PolyPlanks Bullerplank på företagets hemsida

Jordankartjänst i Habo AB
Hemsida: www.jordankare.nu

Jordankartjänst i Habo AB

ProFound jordankare är ett fundament som klarar både tryck-, drag- och horisontalbelastningar. Det ger dig unika möjligheter att förankra vad du vill, var som helst på ett enkelt och ekonomiskt sätt.

Ingen grävning eller gjutning. Ingen lagning av gräs- och asfaltsytor. ProFound jordankare dimensioneras och utformas efter vad som ska grundläggas och vilka markförhållanden som råder. ProFound jordankare är varmgalvade och uppfyller dagens normer och krav vad gäller för stål i mark. Monteringen av fundamenten sker med specialbyggda maskiner.