Derome Byggvaror & Träteknik AB > Prefabstommar

Prefabstommar

Derome Träteknik AB är tillverkare av prefabstommar och prefabricerade huskomponenter för gruppbyggda småhus och flerbostadshus till byggare och exploatörer.

Under de senaste åren har vi känt en ökande efterfrågan av väggelement och andra byggkomponenter, som en följd av marknadens krav på kortare byggtider.

Samtidigt gäller det att vid byggnation minimera risken för inbyggd fukt, och vi är då den erfarne och pålitlige partner du behöver i din byggprocess. Med produktion på tre orter – Derome, Mjölby och Anneberg (A-hus) – har vi fördelar såväl produktionsmässigt som geografiskt. Våra produktionsanläggningar finns strategiskt placerade med närhet till respektive marknadsområde. Anläggningarna i Derome och Anneberg förser kunder i södra- och västra Sverige med prefabstommar medan anläggningen i Mjölby levererar till Öst- och Mellansverige.

Läs mer om Prefabstommar på företagets hemsida

Derome Byggvaror & Träteknik AB
Hemsida: www.derometrateknik.se

Derome Byggvaror & Träteknik AB

Takstolar och prefab i trä Derome Träteknik är tillverkare av certifierade takstolar och prefabricerade byggkomponenter i trä.tillverkare av takstolar, prefabstommar tillverkare, råspontluckor tillverkare, gavelspetsar tillverkare, miljöhus, förråd, lågenergiväggar, bjälkar, bjälklag, broknektar, fackverk, gavelspetsar, lågenergiväggar, mansard, prefabstommar, ramverk, råspontluckor, takstolar, takstol, tillverkare
Med marknadens bästa tekniska utrustning och stordriftsfördelar kan vi erbjuda dig som företagare kvalitetsprodukter till rätt pris.

Våra erfarna konstruktörer hjälper till att hitta den lösning som bäst passar ditt företag, oavsett om det gäller väggrkomponenter, bjälklag eller takstolar.