Tage Möller Arkitektbyrå AB > Privatbostad, Österlen

Privatbostad, Österlen

Privatbostad, 3-längad skånegård på Österlen. Arkitekt: Tage Möller Arkitektbyrå


Vi på Tage Møller Arkitektbyrå AB är en kreativ grupp arkitekter och byggnadsingenjörer som arbetar med arkitektuppdrag för nybyggnad och ombyggnad.

Arkitektbyrån har funnits sedan 1935 och är en av de äldsta arkitektbyråerna i Malmö.

Vårt mål är att i alla uppdrag, oavsett storlek ta till vara de erfarenheter som gjorts och vidareutveckla dem tillsammans med uppdragsgivaren.

Läs mer om Privatbostad, Österlen på företagets hemsida

Tage Möller Arkitektbyrå AB
Hemsida: www.tagemoller.se

Tage Möller Arkitektbyrå AB

Tage Möller Arkitektbyrå i Malmö utför arkitektuppdrag och projektering för både nybyggnader och ombyggnader
av kontorshus, industrier, äldreboende, skolor och bostäder i Skåne.

Vi på Tage Møller Arkitektbyrå AB är en kreativ grupp arkitekter och byggnadsingenjörer som arbetar med arkitektuppdrag för nybyggnad och ombyggnad.

Arkitektbyrån har funnits sedan 1935 och är en av de äldsta arkitektbyråerna i Malmö.

Vårt mål är att i alla uppdrag, oavsett storlek ta till vara de erfarenheter som gjorts och vidareutveckla dem tillsammans med uppdragsgivaren.